اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان اردبیل سال 94-95


اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان آذربایجان شرقی سال 94-95

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان آذربایجان غربی سال 94-95


اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان سمنان سال 94-95


اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان خراسان شمالی سال 94-95

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 95-96 Sanaad.medu.ir

اعلام نتایج تیزهوشان ششم به هفتم 95-96 Sanaad.medu.ir

 

 

sanaad.medu.irنتایج آزمون تیزهوشان95-96

 

آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبهشت ماه در سراسر کشور به صورت هم زمان برگزار شد،. 

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم ابتدایی و نهمsanaad.medu.ir

نتایج تیزهوشان 96