اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان زنجان  سال 94-95


اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان ایلام سال 94-95

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان البرز سال 94-95

 

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان خوزستان سال 94-95


اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان خراسان رضوی سال 94-95


اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان خراسان جنوبی سال 94-95


اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان چهارمحال بختیاری سال 94-95


اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم شهرستان های  تهران سال 94-95

 


اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم  استان تهران سال 94-95


اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم  استان بوشهر سال 94-95