اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان مرکزی سال 94-95

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان لرستان سال 94-95


اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان گیلان سال 94-95

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان گلستان سال 94-95


اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان کهکیلویه وبویراحمد سال 94-95


اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان کرمانشاه سال 94-95

 


اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان کرمان سال 94-95

 

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان کردستان سال 94-95

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان فارس سال 94-95

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان سیستان وبلوچستان سال 94-95