اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان آذربایجان غربی سال 96-95

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم  استان تهران سال 96-95

 

اعلام  نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان سیستان وبلوچستان  سال 95-96

اعلام  نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان قزوین سال 95-96

 

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم  سال 94-95

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان یزد سال 94-95

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان قزوین سال 94-95


اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان همدان  سال 94-95

 

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان هرمزگان سال 94-95