اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان سمنان سال 95-96

اعلام نتایج تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان ایلام سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم  استان البرز سال 95-96

اعلام نتایج آرمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان اصفهان سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان خوزستان سال 95-96

 اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان خراسان شمالی سال 95-96

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم شهرستان های تهران سال 95-96

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان بوشهر سال 96-95

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان اردبیل سال 96-95

اعلام آزمون نتایج تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان آذربایجان شرقی سال 96-95