اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان خراسان رضوی سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم سال 95-96

 

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان تهران سال 95-96

 

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان گیلان سال 95-96

 

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان کرمان سال 95-96

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان خراسان جنوبی سال 95-96

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان خراسان رضوی سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان چهارمحال بختیاری سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان هرمزگان سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان مرکزی سال 95-96