اعلام نتایج تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم  استان گلستان  سال 95-96

اعلام نتایج تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان گیلان سال 95-96

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم  استان لرستان سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان مازندارن سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم  استان مرکزی سال 95-96

اعلام  نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان هرمزگان سال 95-96

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان چهارمحال بختیاری سال 95-96

اعلام نتایج تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان کرمان سال 95-96

اعلام نتایج آزمون  تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم  استان سیستان وبلوچستان سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان خراسان جنوبی سال 95-96