اعلام نتایج آزمون  تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان البرز سال 95-96

اعلام نتایج آزمون  تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان ایلام سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان سمنان سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم  استان زنجان سال 95-96

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم  استان فارس سال 95-96

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم  استان کردستان سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان همدان سال 95-96

 

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان یزد سال 95-96

 

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان کرمانشاه سال95-96

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان کهکیلویه و بویراحمد سال 95-96