نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 95-96

 

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم  استان تهران  95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان آذربایجان غربی سال 95-96

 

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم  استان آذربایجان شرقی سال 95-96

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم  استان اردبیل  سال 95-96

 

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان بوشهر سال 95-96

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم شهرستان های تهران سال 95-96

 

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان خراسان شمالی سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم  استان خوزستان سال 95-96

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان اصفهان سال 95-96