اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم  استان آذربایجان شرقی سال 95-96

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم شهرستان های تهران سال 95-96

 

اعلام نتایج آزمون  تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان ایلام سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم  استان مرکزی سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان خراسان جنوبی سال 95-96

 

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان خراسان جنوبی سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان چهارمحال بختیاری سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان هرمزگان سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان مرکزی سال 95-96

 

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان لرستان سال 95-96