اعلام نتایج تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان کرمان سال 95-96

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد) نهم به دهم استان خراسان رضوی سال 95-96

اعلام نتایج تیزهوشان ششم به هفتم 95-96 Sanaad.medu.ir

 

 

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان بوشهر سال 95-96

اعلام نتایج  آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم  استان کردستان سال 95-96

اعلام نتایج تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان گیلان سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد)ششم به هفتم استان خراسان رضوی سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان مرکزی سال 94-95

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان اصفهان سال 94-95

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (سمپاد) ششم به هفتم استان آذربایجان غربی سال 94-95