دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک 95 - 96

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری رشته علوم انسانی 95 - 96

کنکور سراسری رشته علوم انسانی 95-96 در روز 5 شنبه برگزار شد.

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری رشته زبان های خارجه 95 - 96

 

کنکور سراسری رشته زبان های خارجه 95-96 در روز جمعه برگزار شد.

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری رشته هنر 95 - 96

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 95-96


دفترچه علمی کاربردی 95 - 96

 

 

جذب دانشجوی بدون کنکور دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام دفترچه راهنمای ثبت نام روی سایت در تابستان و پاییز هر سال برای مهر و بهمن آغاز میشود.

دفترچه علمی کاربردی95-96

تخمین رتبه کنکور سراسری بر اساس درصد های دروس 95 - 96

 

تخمین رتبه کنکور سراسری بر اساس درصد های دروس 96 -95

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 95 - 96