دفترچه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 96

 کنکور کارشناسی ارشد|ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 96

 

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96| زمان و نحوه شرایط ثبت نام کنکور (آزمون )

کارشناسی ارشد95- 96

 

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96| زمان و نحوه شرایط ثبت نام کنکور (آزمون )

کارشناسی ارشد96-97

دانلود دفترچه کارشناسی ارشد سراسری 96| دانلود دفترچه کارشناسی ارشد 96-95

 

دفترچه کارشناسی ارشد| کارشناسی ارشد

اطلاعیه سازمان سنجش درباره آزمون کارشناسی ارشد 96

 

شرایط ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی 96

چگونه رتبه 1 کنکور شویم؟

 

برای موفقیت در هر کاری عواملی چون هوش ، استعداد ، تلاش ، پشتکار و ... لازم است اما مواردی مجود دارد که به آن مهارت های موفقیت گفته می شود که با که با مطالعه تجربه و عملکرد دیگران میتوان به اسرار آن پی برد.

چگونه رتبه زیر 100 (صد) بیاوریم

 

يكي از بزرگترين دغدغه هاي ذهني داوطلبان اين است كه به چه روشي بايد براي كنكور، درس بخوانند . برای مطالعه ی صحیح ، افراد ، روش ها و فاکتور های متفاوتی را برا ساس ویژگی های جسمی و روانی خود رعایت می کنند اما مهتم ترین آن ها رعایت 3 نکته است :