زمان ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور95-96

 

زمان ثبت نام بدون کنکور (آزمون) کارشناسی فراگیر پیام نور 95 - 96

زمان ثبت نام بدون آزمون (کنکور) کارشناسی فراگیر پیام نور 95 - 96

دانلود دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 94 - 95

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

 

مهندسی برق، دانش تحلیل و بررسی ریاضی پدیده‌هایی فیزیکی است که به نحوی به بارهای الکتریکی و حرکت و آثار آن‌ها (از قبیل جریان الکتریکی، پتانسیل الکتریکی، میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی، موج الکترومغناطیسی، نیروی الکتریکی، نیروی مغناطیسی) مربوط می‌شوند.

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق دانشگاه تهران

 

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

 

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت

مهندسی برق، دانش تحلیل و بررسی ریاضی پدیده‌هایی فیزیکی است که به نحوی به بارهای الکتریکی و حرکت و آثار آن‌ها (از قبیل جریان الکتریکی، پتانسیل الکتریکی، میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی، موج الکترومغناطیسی، نیروی الکتریکی، نیروی مغناطیسی) مربوط می‌شوند.

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر

 

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی