ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور95-96

ثبت نام پیام نور بدون کنکور 96-95

ثبت نام پیام نور بدون کنکور95-96

 

لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور 95 - 96

لیست رشته های بدون آزمون (کنکور) دانشگاه پیام نور 95 - 96

 

 

دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه‌های ایران است که در مهرماه سال ۱۳۶۷ تأسیس شد. یکی از بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین دانشگاه‌ها در کشور، مراکز و واحدهای تحت‌پوشش دانشگاه پیام‌نور هستند که تعداد قابل‌توجهی از داوطلبان ورود به آموزش عالی را پوشش می‌دهند. این دانشگاه براساس روش آموزش از راه دور و نیمه‌حضوری تأسیس شده است. در 3 مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می پذیرد.

 

لیست رشته های بدون کنکور (آزمون) دانشگاه پیام نور 95 - 96

 

 

دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه‌های ایران است که در مهرماه سال ۱۳۶۷ تأسیس شد. یکی از بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین دانشگاه‌ها در کشور، مراکز و واحدهای تحت‌پوشش دانشگاه پیام‌نور هستند که تعداد قابل‌توجهی

از داوطلبان ورود به آموزش عالی را پوشش می‌دهند. این دانشگاه براساس روش آموزش از راه دور و نیمه‌حضوری تأسیس شده است. در 3 مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می پذیرد.

لیست رشته های پیام نور بدون کنکور (بدون آزمون)

لیست رشته های پیام نور بدون آزمون (بدون کنکور)

 

ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور 95 - 96

 

ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور95-96