اعلام نتایج تیزهوشان نهم به دهم 95-96 Sanaad.medu.ir

SSMT.IR مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی 95 - 96

ثبت نام بدون آزمون (کنکور) کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 95-96

دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین شبکه آموزش عالی دولتی کشور و ابر دانشگاه دولتی جهان اسلام، زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، اقدام به پذیرش گسترده دانشجو و دانشپذیر نموده است. نظام آموزشی این دانشگاه مبتنی بر آموزش باز با هدف دوری از شیوه استاد محوری است. . در کل هدف تاسیس این دانشگاه در دسترس قرار دادن علوم برای همگان است.

 

ثبت نام بدون کنکور (آزمون) کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین شبکه آموزش عالی دولتی کشور و ابر دانشگاه دولتی جهان اسلام، زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، اقدام به پذیرش گسترده دانشجو و دانشپذیر نموده است. نظام آموزشی این دانشگاه مبتنی بر آموزش باز با هدف دوری از شیوه استاد محوری است. در کل هدف تاسیس این دانشگاه در دسترس قرار دادن علوم برای همگان است.

 زمان ثبت نام بدون آزمون (کنکور) کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 95 - 96

زمان ثبت نام بدون کنکور (آزمون) کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

 تاریخ ثبت نام بدون آزمون (کنکور) کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 95 - 96

 

دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین شبکه آموزش عالی دولتی کشور و ابر دانشگاه دولتی جهان اسلام، زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، اقدام به پذیرش گسترده دانشجو و دانشپذیر نموده است. نظام آموزشی این دانشگاه مبتنی بر آموزش باز با هدف دوری از شیوه استاد محوری است. . در کل هدف تاسیس این دانشگاه در دسترس قرار دادن علوم برای همگان است.

 تاریخ ثبت نام بدون کنکور (آزمون) کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

 

اعلام نتایج  کارشناسی ارشد 95