معرفی مدرسه تیزهوشان فرزانگان 7

 

مدرسه فرزانگان 7 در منطقه 2 واقع شده است . این مدرسه در بین مدارس تیزهوشان واقع است . و مناطق 5 و 11 را نیز تحت پوشش قرار می دهد .

تهران منطقه 2

فرازنگان هفت

دختر

تهران منطقه 5 و 11