ثبت نام آزمون نمونه دولتی یاسوج 95-96

 

 

آزمون نمونه دولتی 95-96

 

نمونه دولتی یاسوج 95-96

 

ثبت نام آزمون نمونه دولتی

 

نمونه دولتی یاسوج

 

ثبت نام آزمون نمونه دولتی یاسوج 95-96

 

 

 

 

میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره

 

ثبت نام آزمون نمونه دولتی یاسوج با سامانه صدای مشاور

 

به شماره  9099071611  با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید.

 

 

 

 

به‌ منظور تشويق‌ وترغيب‌ دانش‌آموزان‌ مستعد، به‌ ويژه‌ دانش‌آموزان‌ مستعد مناطق‌ محروم‌ وافزايش‌ رشد علمي‌ وتربيتي‌ آنان‌ وجلوگيري‌ از ضايع‌ شدن‌ نيروهاي‌ مؤمن‌ ومتقي‌ كه‌ در تداوم‌انقلاب‌ اسلامي‌ نقش‌ سازنده‌ دارند ونيز به‌ منظور استفاده‌ از تجربيات‌ حاصله‌ در ارتقاي‌كيفيت‌ آموزشي‌ ساير آموزشگاهها، مدارس‌ نمونه‌ (دخترانه‌، پسرانه‌ ) تأسيس‌ مي‌گردد.

تعريف‌ :

مدارس‌ نمونه‌ به‌ آموزشگاههايي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ باگزينش‌ دانش‌ آموزان‌ مستعد ودعوت‌ازمعلمان‌ كارآمد و تأمين‌ امكانات‌ مناسب‌تر موجبات‌ ارتقاي‌ آموزشي‌ وپرورشي‌دانش‌آموزان‌ مناطق‌ محروم‌ را فراهم‌ مي‌آورد.

تأسيس‌ :

ماده‌ 1- اين‌ مدارس‌ در هرمنطقه‌ يا شهرستان‌ درصورت‌ وجود امكانات‌ وزمينه‌ (نيروي‌ انساني‌، فضاي‌ آموزشي‌ و دانش‌آموز) به‌ پيشنهاد رئيس‌ منطقه‌ يا شهرستان‌ و تأييد مديركل استان‌ وموافقت‌ معاونت‌ امور آموزشي‌ يا فني‌ و حرفه‌اي‌ (بر حسب‌ مورد ) تأسيس‌ مي‌شود.

تبصره‌ 1- تشخيص‌ اولويت‌ درتأسيس‌ مدارس‌ وتعيين‌ رشته‌هاي‌ دوره‌ متوسطه‌ با وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ مي‌باشد.

تبصره‌ 2- انحلال‌ مدارس‌ نمونه‌ در صورت‌ عدم‌ انطباق‌ باضوابط مندرج‌ در اين‌ اساسنامه‌ به‌پيشنهاد مدير كل‌ استان‌ و تأييد معاونت‌ امور آموزشي‌ يا فني‌ و حرفه‌اي‌ برحسب‌ مورد خواهدبود.

ماده‌ 2- اولويت‌ در تأسيس‌ مدارس‌ نمونه‌ با مناطق‌ محروم كشور است‌ .

پذيرش‌ دانش‌آموز و شرايط تحصيل‌

ماده‌ 8- دانش‌ آموزان‌ مدارس‌ نمونه‌ ازبين‌ فارغ‌ التحصيلان‌ مستعد پايه‌هاي‌ پنجم‌ ابتدايي‌ و سوم‌راهنمايي‌ براي‌ ادامه‌ تحصيل‌ در دوره‌ راهنمايي‌ و دوره‌ متوسطه‌ (به‌ صورت‌ جداگانه) باتوجه‌ به‌ موارد زير انتخاب‌ مي‌شوند.

1- ملاك‌ پذيرش‌ دانش‌آموزان‌، مجموع‌ معدل‌ كل‌ امتحان‌ نهايي‌ و نمره‌ آزمون‌ ورودي‌ (برمبناي‌ بيست‌) خواهد بود.

2- امتحان‌ ورودي‌پس‌ازبرگزاري‌امتحانات‌ نهايي‌ خرداد ماه‌ بين‌ دانش‌ آموزان‌ مستعدبرگزار خواهد شد .

3- دستورالعملهاي‌ مربوط به‌ شرايط شركت‌ در آزمون‌ ورودي‌ ونحوه‌ برگزاري‌ آن‌ وثبت‌نام‌ پذيرفته‌شدگان‌ هرساله‌ توسط معاونت‌ آموزشي‌ تهيه‌ و ابلاغ‌ خواهد شد.

تبصره‌ - دستورالعمل‌هاي‌ لازم‌ در مدارس‌ نمونه‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ با هماهنگي‌ معاونت‌ فني‌ وحرفه‌اي‌تدوين‌ مي‌گردد.

ماده‌ 9- هرگاه‌ تأسيس‌ اينگونه‌ مدارس‌ درمناطقي‌ به‌ هردليلي‌ مقدور نباشد مديركل‌ آموزش‌ وپرورش‌ استان‌ موظف‌است‌ درمدارس‌ نمونه‌اي‌ كه‌ درساير نقاط استان‌ تشكيل‌ شده‌ سهمیه ای ‌براي‌ اينگونه‌ مناطق‌ به‌ نسبت‌ تعداددانش‌ آموزان‌ سال‌ پاياني‌ دوره‌ قبل تخصيص دهد.‌

تبصره‌ - براي‌ دانش‌ آموزاني‌ كه‌ رفت‌ وآمد روزانه‌ برايشان‌ مقدور نيست‌ مدارس‌ نمونه‌ بصورت‌شبانه‌روزي‌ اداره‌ خواهد شد.

ماده‌ 10- ادامه‌ تحصيل‌ دراين‌ مدارس‌ منوط به‌ فعاليت‌ مثبت‌ پرورشي‌ وآموزشي‌ دانش‌آموز است‌.

 

 

 

میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام آزمون نمونه دولتی یاسوج با سامانه صدای مشاور

 

به شماره  9099071611  با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید