تاریخ و زمان ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ششم ابتدایی 95-96

 

معاونت پرورش استعدادهای درخشان یکی از معاونت‌های مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان است. این معاونت نهادی است که بر امور تحصیلی دانش‌آموزان مستعد و با بهره هوشی بالا نظارت می‌کند. این سازمان را به اختصار سمپاد هم می‌گویند. اما در زبان عمومی و بین دانش آموزان به مؤسسه تیزهوشان معروف است. گزینش در مدارس سمپاد بر اساس آزمون و در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان برگزار می‌شود.

ثبت نام تیزهوشان 96

ثبت نام آزمون تیزهوشان 96-97 ششم ابتدایی

 

بخشنامه ثبت نام آزمون تیزهوشان 96-97

بخشنامه ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 96-97

بخشنامه ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 95-96

بخشنامه ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 96-97

بهترین کتاب برای قبولی در تیزهوشان ششم ابتدایی

سایت ثبت نام تیزهوشان

 

زمان برگزاری آزمون تیزهوشان 96