دریافت کارت آزمون نمونه دولتی نهم به دهم استان فارس  94-95

 

دریافت کارت آزمون نمونه دولتی نهم به دهم استان سیستان وبلوچستان  94-95

 

 

 

دریافت کارت آزمون نمونه دولتی نهم به دهم استان سمنان 94-95

 

 


جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی استان سمنان نهم به دهم سال

تحصیلی 94-95می توانیدبا9099071611 تماس بگیرید.

 

  ما به شما اطلاعات و جزییات کامل مربوط به این آزمون و چگونگی دریافت کارت و اصلاحات لازم را در اختیار

شما قرارخواهیم داد.

دریافت کارت آزمون نمونه دولتی نهم به دهم استان ایلام 94-95

 

دریافت کارت آزمون نمونه دولتی نهم به دهم استان البرز 94-95

 

 دریافت کارت آزمون نمونه دولتی نهم به دهم استان خوزستان 94-95

دریافت کارت آزمون نمونه دولتی نهم به دهم استان خراسان شمالی 94-95

 

دریافت کارت آزمون نمونه دولتی نهم به دهم استان خراسان رضوی 94-95

 

دریافت کارت آزمون نمونه دولتی  نهم به دهم استان چهار محال بختیاری  94-95

 

دریافت کارت آزمون نمونه دولتی نهم به دهم شهرستان های تهران  94-95